19
Şub

ETA STOK SIKÇA SORULAN SORULAR

S: Stok ile ilgili işlemlerde (örn.Sipariş, İrsaliye, Fatura) fişlerde miktarsız işlem nasıl yapılır?
C: Bu işlem için şirket bilgileri modülünden Servis/Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/Stok Genel Parametreler kısmında diğer bilgiler bölümünden “Fişlerde miktarsız giriş kontrol” parametresinden “izin ver” işaretlenir.
S: Stok kartındaki özel kod başlıklarını nasıl değiştirebilirim?
C: Stok/servis/sabit tanımlar/başlık tanımları/stok kart özel kod başlık tanımları ekranında değişiklik yapılır ve kaydedilir. Devamı

19
Şub

ETA SİSTEM SIKÇA SORULAN SORULAR

S: Yeni bir KDV oranı nasıl ilave edilir?
C: Etasqlsys’e girilir. Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Stok KDV Kısım Tanımları bölümünden kdv oranı tanımlanır.
S: KDV tevkifat yüzdeleri nasıl tanımlanır?
C: Etasqlsys’de xOrtak Tanımlar/Vergi Tanımları/ Tevkifat OranlarıEtasqlsys’de Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/ Tevkifat Oranları bölümünden tanımlama yapılır. Devamı

19
Şub

ETA ŞİRKET YÖNETİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR

S: Yedek nasıl alınır?
C: Programın yüklü olduğu klasördeki ETASQLMNG dosyası çalıştırılır. İlgili veritabanı seçilerek Veri Tabanı/Yedekle seçilir. İstenirse Veri Tabanı/Tümünü Yedekle bölümünden toplu yedekleme işlemi de yapabilirsiniz. Devamı

19
Şub

ETA ŞİRKET SIKÇA SORULAN SORULAR

S: Mesaj süreleri nasıl ayarlanır?
C: Şirket Bilgileri modülünde .Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/Kullanıcı Parametreleri/ Şirket Kullanıcı Parametreleri bölümünde BİLGİ MESAJLARI ve HATA MESAJLARI nın süreleri arttırılır.
S: Fiş girişlerinde bulunan hazırlayan bilgisinin kullanıcı bazında otomatik gelmesi için ne yapılmalıdır?
C: Şirket Bilgileri modülünden Kart Tanımları/Personel Kartları Devamı

19
Şub

ETA SİPARİŞ SIKÇA SORULAN SORULAR

S: Sipariş kaydında “bakiye yetersiz” uyarısı var nasıl kaldırabilirim?
C: Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/Parametreler/ Genel Parametreler/ Sipariş Genel Parametreleri ekranından Stok Kart Bakiye Kontrolü parametresine “1-İzin Ver” değeri verilir.
S: Kayıtlı bir sipariş kapatılmak istenildiğinde karşılama ekranında siparişin gelmemesi halinde ne yapılır?
C: Sipariş açma fişinde bulunan “Teslimatta Karşıla” parametresi Devamı

19
Şub

ETA MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU SIKÇA SORULAN SORULAR

S: Dilekçeler bölümünde tekli veya toplu dilekçe dökümü alınırken, kullanıcı tanımlı dizayna uygun değil mesajı veriyor ne yapabilirim?
C: Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/ Dosya İşlemleri/ Yeni Dosya Açma/ Muh.Büro Otomasyonu bölümüne girilir. Bu bölümde 19-Dilekçe tanım (MBODILEKTAN) işaretlenerek yeni dosya açılır. Devamı

19
Şub

ETA MUHASEBE SIKÇA SORULAN SORULAR

S: Muhasebe fişini oluşturan satırlardan herhangi birisinin borç/alacağına göre arama yapabilir miyim?
C: Muhasebe fişi/Eski fiş bölümüne girilir. Sağ alt köşedeki Kalem Bilgilerindeki Tutara aranan değer girilip F2-Arama butonu ile arama yapılabilir. İstenirse aynı bölümden fiş kalemlerindeki evrak no, evrak tarihi ve özel koda göre de arama yapılabilir.
S: Muhasebe hesap planındaki açıklamaların başlıkları nasıl değiştirilir? Devamı

19
Şub

ETA KUR TAKİBİ SIKÇA SORULAN SORULAR

S: Kur değerlerini girerken küsurat rakamının arttırmak için ne yapılmalıdır?
C: Kur Takibi/Servis/Sabit Tanımlar ekranında Küsurat hane sayısı değiştirilerek kayıt edilmelidir.
S: Kurları başka güne nasıl kopyalayabilirim?
C: Kur değerleri hangi tarihe kopyalama yapılacaksa, kur girişi ekranından ilgili tarihe girilir. F-5 Kopyalama tuşu gelen ekrana, kur değerlerinin Devamı

19
Şub

ETA KASA SIKÇA SORULAN SORULAR

S: Kasa fişinde kasa ters bakiye veriyor hatası vererek kaydı engellerse ne yapmak gerekir?
C: Eski kasa kartında kasa ters bakiye kontrolü izin ver ya da uyar olarak değiştirebilirsiniz. Devamı

19
Şub

ETA İŞLETME SIKÇA SORULAN SORULAR

S: İşletme modülünde KDV beyannamesine Devreden KDV rakamı gelmiyor? Ne yapabilirim?
C: Beyannameler / KDV Beyannamesi/Ortak Tanımlar bölümünde Önc.Y.Dev.Diğer Kdv sahasına devreden KDV tutarı yazılır.
S: İşletme defterinde stok bağlantısı nasıl yapılır?
C: İşletme defteri modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümünden gider ve gelir fişleri için Stok modülüne oluşturacağı fiş tipi seçilir. Devamı